Styrelsen i HerrängsGruppen EK.för

Ordförande     Boo Gyllensten
Sekreterare     Anna Ramberg
Ledamot           Jane Andersson
Ledamot           Chatrine Brinkhage
Ledamot           Kalle Andersson
Ledamot           Hans Andersson
Ledamot           Margareta Schultzberg
Ersättare          Tony Mattsson
Ersättare           Lena Palm
Ersättare          Jan Blomberg
Ersättare          Henrik Nyberg

Ni kan kontakta oss på herrang@live.se
Herrängsvägen 1
763 71 Herräng