Styrelsen Folkets Hus
​​​​​

Eva Metzen  Ordförande
Barbro Blom Vice Ordförande/Sekreterare
Boo Gyllensten Kassör
Eva Söderström Ledamot
Olav Eriksson  Ledamot
Marie Andersson Ledamot
Stephen Hope Ledamot
Roland Söderström Suppleant
Maria Norling  Suppleant
 Kristina Strömberg Suppleant
Vaktmästare Marie Andersson