berättelser om Herrängs historia av Kulturcirkeln i Herräng

Kalle Anderssons Herräng

Diverse om herräng

"Det är mörkt ner i gruvan"
En specialskriven låt av Rolf Hedin
till Herräng.