Kommande AktiviteterNaturfilmaren och fågelskådaren Ingemar Lind 12 nov kl 18.00
 Inträde 120.- inkl kaffe med bröd.

Vildmarksfåglar
 

Vildmark. Själva ordet beskriver en stämning, en storslagenhet. För mig är det ändock främst
ljudupplevelser. Tranparets triumfrop utifrån myren. Sångsvanarnas hälsningsceremonier.
Spillkråkans dova trumvirvel, för att nu nämna några av ingredienserna. Jag har i den här
filmen, kanske mer än tidigare, lagt vikten på naturens egna ljud. Från de små, nästan
ohörbara, till de kraftfulla ljudliga. Allt för att försöka skapa den riktiga vildmarksstämningen,
långt från vardagens buller och stresstillvaro. Mötet med några av mina hemmamarkers
representanter. Alla symboliserar de själva begreppet vildmark. En del av den svenska naturen
där människan är åhörare och betraktar med förhoppningsvis Hänsyn, Respekt och
Ödmjukhet som färdkost.


 Höst och Julmarknad 17 nov kl 13.00-16.00

Buggkurs 24-25 nov kl 09.00-16.00
Fullbokad